Nivon Natuurvrienden: Feest
De Nivonraad
waar jij ook welkom bent
Halfjaarlijks overleg en besluiten
voor een sprankelende natuurorganisatie
Nivon zoekt
bestuursleden
Je talent inzetten
voor natuurvrienden


Beste Nivonners,

De Nivonraad zal gehouden worden in het natuurvriendenhuis Eikhold te Heerlen op zaterdag 9 november.

De uitnodiging voor de Nivonraad is 3 oktober verzonden naar alle secretarissen/postontvangers/voorzitters van alle geledingen van het Nivon.

Aanmelden voor de Nivonraad kan via de aanmeldknop Nivonraad.

Aanmelden voor de overnachting op nvh Eikhold (vrijdag 8 november) voorafgaand aan de Nivonraad kan

via de aanmeldknop overnachting 8 november nvh Eikhold.

Alhier kun je de vooraankondiging vinden die 28 augustus is verstuurd naar de postontvangers/secretarissen/voorzitters.

Tot op de Nivonraad!

Het Centraal Bestuur

 

 


Penningmeestersoverleg woensdagavond 23 oktober

Ter voorbereiding op de Nivonraad van zaterdag 9 november, is er het Penningmeestersoverleg waarin de financiële stukken zullen worden behandeld.

De uitnodiging hiervoor is 26 september verstuurd naar de penningmeesters.

Het overleg vindt plaats op woensdag 23 oktober, van 18.00 uur tot 21.00 uur in de Amershof te Amersfoort (voor soep en een broodje zal worden gezorgd).

De routebeschrijving alhier.

De financiële stukken zullen kort van te voren worden gemaild.

Zoals afgesproken op de Nivonraad van april dit jaar, zullen de stukken niet meer uitgeprint klaar worden gelegd.

Het Centraal Bestuur

 

 

Agenda Nivonraad met stukken

Agenda

10.00       Ontvangst, inschrijving, stembriefjes en koffie & thee

Ochtendgedeelte

10.30      Welkom en opening
Aanwijzen dagvoorzitter

10.35       Vaststellen agenda
Aanwijzing leden stembureau
Mededelingen/Actuele zaken

10.45       Vaststellen verslag Nivonraad 7 april 2019

11.00       Benoemen CB leden

Het CB stelt voor Jan Willem Kylstra te benoemen als algemeen secretaris.
Het CB stelt voor Ypke Huisman te benoemen als CB lid in de functie
van penningmeester.

11.45       Vaststellen begroting 2020

12.25       Jaarwerk afdelingen/werkgroepen 2018, bestaande uit het inhoudelijk
verslag en financiële gegevens

12.45 -13.30 Middagpauze (lunch verzorgt door nvh Eikhold)

Middaggedeelte

13.30       Meerjaren beleidsplan Nivon Natuurvrienden 2020 – 2024
startnotities van de verschillende onderdelen

14.30       PAUZE

14.45       Vervolg startnotities

15.15       Rondvraag

15.50       Sluiting

16.00       Eind

Stukken:

Let op: de stukken zullen niet standaard worden uitgedraaid, als je ter plaatse  toch uitgeprinte stukken wilt hebben, kun je dat van te voren aangeven in het aanmeldingsformulier.

De financiële stukken komen online na het Penningmeestersoverleg.

1 Verslag Nivonraad april 2019  met linkjes (versie 10-10)

2 Begroting 2020

3 Kandidaatstelling te kiezen leden Centraal Bestuur, algemeen secretaris en penningmeester

4 Jaarwerk afdelingen 2018, bestaande uit inhoudelijk verslag en de financiële gegevens

5 Startnotities onderdelen meerjaren beleidsplan 2020 – 2014

X
X