Nivon Natuurvrienden
Samen maken we
er wat moois van.
Meld verbeterpunt!

Aandachtspunten voor het bewerken van je Nivon subsite

Op deze pagina vind je belangrijke aandachtspunten voor het maken van je website. Dit zijn zaken die we met elkaar tegen zijn gekomen bij het ontwikkelen van de site, en waar vragen of opmerkingen over gemaakt zijn. Deze pagina is dynamisch: we zullen zo veel mogelijk bevindingen delen, zodat we elkaar zo goed mogelijk kunnen helpen bij het maken van de sites. Heb je zelf bevindingen, deel ze dan vooral!

  • Groepen met een eigen Nivon site ([naam nivongroep].nivon.nl) voeren hun activiteiten vanaf nu in op hun eigen site (ook als deze site nog niet actief gebruikt wordt).
  • Om dit te doen moet je inloggen op deze site ([naam nivongroep].nivon.nl/wp-admin). (inlog aanvragen nu nog via website@nivon.nl, meldt hierbij om welke site het gaat en dat het om activiteiteninvoer gaat).
  • Als je inlogt kom je automatisch aan de ‘achterkant’ van de site.  Het kan zijn dat  je een melding krijgt dat je te weinig rechten hebt. Negeer dit bericht en toets in de adresbalk de url: [naam nivongroep].nivon.nl/toortsinvoer. Je komt dan op de webpagina met het activiteitenformulier (aan de ‘voorkant’ van de site, maar deze pagina is enkel vindbaar als je ingelogd bent).
  • Voer nu de activiteit in (let op, aantal leestekens per vak is beperkt, zie ook het voorbeeldformulier hierboven). De activiteit komt nu in het activiteiten overzicht op de Nivon site; wordt klaargezet voor de Toorts redactie (indien Ja aangevinkt), en kan nu eenvoudig op de eigen site getoond worden in activiteitenoverzichten.
  • Wil je een activiteit aanpassen? Doe dit dan via [naam nivongroep].nivon.nl/toortsactiviteiten
  • Bekijk ook het forum voor instructies (ook alleen zichtbaar als je ingelogd bent)

Website online? Zorg dat je gevonden wordt!

Als je site wordt opgeleverd is hij geblokkeerd om gevonden te worden door zoekmachines. Als de site live gaat, moet je bij instellingen, onder het kopje ‘lezen’ bij ‘zichtbaarheid site’ de optie ‘Laat zoekmachine deze site indexeren’ aanvinken.

X